ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ

Η κοιλιοκήλη είναι η κήλη που βρίσκεται στη κοιλιακή χώρα και δημιουργείται όταν υπάρχει διάσπαση της συνοχής του πρόσθιου

ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ

κοιλιακού τοιχώματος. Οι κοιλιοκήλες διαχωρίζονται ανάλογα με την τοποθεσία και την αιτιολογία τους.

Οι κοιλιοκήλες μπορούν να προκληθούν:

Τα συμπτώματα της κοιλιοκήλης είναι:

  • Παρουσίαση εξογκώματος κάτω από το δέρμα στη κοιλιακή χώρα.

Αν προκαλεί έντονο πόνο, ο ασθενής παρουσιάσει πυρετό, ναυτία ή και εμετό τότε η κήλη έχει περισφιχθεί και πρέπει να γίνει άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο

Ο τρόπος αντιμετώπισης των κοιλιοκηλών είναι χειρουργικός ειδικότερα για κήλες μεγαλύτερες των 2 εκατοστών προτείνεται η λαπαροσκοπική ή η ρομποτική τεχνική με τοποθέτηση πλέγματος. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή αν είναι μετεγχειρητική κοιλιοκήλη γιατί σε μεγάλο ποσοστό υποτροπιάζουν.