ΚΗΛΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τα σημάδια και τα συμπτώματα μιας κήλης μπορεί να κυμαίνονται από την παρατήρηση ενός ανώδυνου εξογκώματος, με ήπιο πόνο ή αίσθημα καύσου (ανατασσόμενη κήλη) εώς και την έντονα επώδυνη και πρησμένη προεξοχή ιστού ο οποιος δεν γίνεται να πιεστεί πίσω προς την κοιλιακή χώρα (περισφιγμένη κήλη).

  • Ανατασσόμενη κήλη: Μια κήλη λέγεται ανατασσόμενη όταν το εξόγκωμα που έχει δημιουργιθεί επιστρέφει αυτόματα στην κοιλιά όταν ξαπλώσει ο ασθενής ή όταν ασκήσει πίεση με το χέρι του στο σημείο που βρίσκετε η κήλη.
  • Περισφιγμένη κήλη: Μια κήλη χαρακτηρίζεται ως περισφιγμένη όταν διακόπτεται η αιμάτωση του περιεχομένου της και νεκρώνεται. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται άμεση χειρουργική αντιμετώπιση (εντός 6 ωρών). Χαρακτηριστικό της περισφιγμένης κηλης είναι ο έντονος οξής πόνος και η ερυθότητα του δέρματος εκείνης της περιοχής.
Κήλη Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που παρουσιάζει η κήλη

Εκτός της διόγκωσης άλλα συμτώματα που μπορούν να υποδείξουν την ύπαρξη κήλης είναι:

  • Ναυτία και εμετός
  • Δυσκοιλιότητα
  • Αύξηση της έντασης του πόνου με την κίνηση, την άρση βαρέων ή τον βήχα
  • Ανικανότητα για τους άνδρες
  • Δυσπαρεύνια για τις γυναίκες
  • Συχνή ούρηση, λοιμώξεις κ.τ.λ. (αν πρόκειται για βουβωνοκήλη ή μηροκήλη)